• Wish List (0)
 • compare
 • Fisa obiectivului gratuit


  • Cod produs: 3471
  • Disponibilitate: În Stoc

  • 23.80 lei

  • TVA inclus!
   Preturile se pot negocia in funcție de cantitate

  Opţiuni disponibile
  Fisa obiectivului gratuit

      Fisa obiectivului conform ORDIN Nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 8 iulie 2013 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 24 alin. (3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

  Abordarea de prevenire a riscurilorPrevenirea riscului de incendiu face parte din abordarea generală a prevenirii riscurilor profesionale. Se compune din:    Eliminarea cauzelor unui incendiu (acțiuni în special asupra produselor combustibile și a surselor de aprindere) prin implementarea măsurilor atât tehnice, cât și organizatorice;    limitarea importanței consecințelor umane și materiale, în special printr-o detecție eficientă care să permită intervenția din timp pentru evacuarea persoanelor și intervenția cu mijloace interne (stingător, furtun de incendiu armat - RIA) la declanșarea incendiului.    facilitează evacuarea persoanelor și intervenția serviciilor de urgență.Deoarece îndepărtarea tuturor combustibililor și/sau a surselor de aprindere este dificil de implementat, este esențial să se ia măsuri pentru a reacționa rapid și eficient la declanșarea unui incendiu și pentru a limita efectele acestuia. Aceste măsuri urmăresc:    Să faciliteze evacuarea persoanelor prezente sau să ofere siguranță persoanelor cu dizabilități care o solicită;    limitează răspândirea incendiului,    încurajează intervenţia serviciilor de urgenţă.

  Pentru aceasta, trebuie privilegiate trei axe:    proiectarea și amenajarea locurilor de muncă și a situațiilor de lucru,    procesul de evaluare a riscurilor,    măsuri tehnice, organizatorice și de informare/instruire a angajaților de prevenire.Pentru a pune la punct abordarea de prevenire a riscului de incendiu și a o face sustenabilă, este esențială obținerea implicării întregului personal al companiei, de la conducerea generală până la operator. De asemenea, ar trebui:    definiți și identificați abilitățile la nivel intern,    desemnează responsabilul „focului”. Acesta trebuie să fie înconjurat de competențe interne (manager de întreținere, medic de medicina muncii, etc.) și competențe externe (asigurători, serviciul departamental de pompieri și salvare etc.),    implicând organele de reprezentare a salariaților (CSE, etc.),    planificați diferitele etape ale abordării alese,    să comunice și să informeze întregul personal cu privire la acțiunile întreprinse și desfășurate.Amplasarea și proiectarea spațiilorCele mai eficiente măsuri preventive sunt cele care se aplică în amonte, de la proiectarea și construcția localului. Acestea permit garantarea unor bune condiții de evacuare, luarea în considerare mai bine a distanțelor de izolare, separare și siguranță pentru prevenirea sau limitarea răspândirii incendiului. Prevenția trebuie să se aplice și la alegerea materialelor pentru a asigura stabilitatea structurii și a reduce emisia de gaze și fum în caz de dezastru. În plus, este necesar să se țină cont de evoluția previzibilă a companiei.Prin urmare, la proiectarea spațiilor, este necesar să:    împărțirea clădirilor în unități separate cu structuri de separare rezistente la foc (compartimentare),    izolarea spațiilor cu risc ridicat de alte spații,    alege materialele în funcție de comportamentul lor la foc    degajări de proiectare (ieșiri, uși, coridoare, scări etc.) de un număr și dimensiune suficiente pentru a facilita evacuarea și accesul în caz de urgență;    instituie o evacuare eficientă a fumului pentru a garanta degajări fără fum, pentru a le evacua în locuri privilegiate, limitând astfel extinderea incendiului și facilitând evacuarea persoanelor și intervenția serviciilor de urgență.Comportamentul la focComportarea la foc în caz de incendiu a unui element se apreciază în funcție de rezistența acestuia la foc dar și de reacția la foc a materialelor sale constitutive:    Reacția la foc a unui material se caracterizează, printre altele, prin capacitatea sa de a fi combustibil și ușurința sa în aprindere. 7 criterii (A1, A2, B, C, D, E și F) definesc astfel clasificarea europeană (euroclase) pentru materialele de construcție. Indice precum „fl” (pentru „floor”) pot fi adăugate special pentru anumite materiale (de exemplu, cele dedicate pardoselilor).    Rezistenta la foc corespunde timpului in care elementele de constructie isi pot juca rolul atribuit. Pentru determinarea acesteia se folosesc în special 3 criterii (eurocoduri): capacitatea portantă sau rezistența (R), rezistența la flacără și absența emisiilor de gaze (E) și izolația termică (I).Pentru fiecare dintre aceste criterii, clasificarea este întotdeauna asociată cu o durată (în minute pentru eurocoduri, de exemplu „REI 120”; în fracțiuni de oră pentru celelalte, de exemplu „spărgătoare de foc 2h”).Materialele folosite pentru structuri trebuie sa permita acestora sa ramana stabile cel putin in timpul evacuarii persoanelor.LicențeO degajare corespunde tuturor părților unei construcții care permit traseul de evacuare a ocupanților (uşă, ieșire, ieșire, coridor, circulație orizontală, zonă de circulație, scară, rampă etc.).Combinate cu alarmele sonore și vizuale instalate judicios, degajările trebuie să permită evacuarea rapidă și în siguranță a persoanelor. De asemenea, sunt folosite pentru a ajunge în zonele de așteptare securizate.Sunt accesibile permanent, gratuite și bine indicate. Numărul, mărimea și amplasarea acestora respectă valorile stabilite de reglementări .Extragerea fumuluiExtracția fumului permite evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, ceea ce facilitează evacuarea personalului, intervenția serviciilor de urgență și limitează riscul de propagare a incendiului.La proiectarea unei unități trebuie prevăzute dispozitive de extracție a fumului.Acestea sunt în general deschideri în acoperișuri sau în partea superioară a pereților pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți. Deschiderea lor poate fi declanșată manual sau automat. Aerul proaspăt este introdus prin deschiderile din partea inferioară. Suprafața lor trebuie să fie în raport cu suprafața încăperii luate în considerare.

  sistem de securitate la incendiu (SSI)Sistemul de securitate la incendiu (SSI) trebuie, de asemenea, proiectat din proiectarea unei firme sau a unei clădiri. Este alcătuită din toate elementele utilizate pentru a colecta informații sau toate comenzile legate numai de securitatea la incendiu, pentru a le prelucra și pentru a îndeplini funcțiile necesare pentru a asigura siguranța unei clădiri sau a unei unități în caz de incendiu. SSI constă, pentru cele mai complexe, dintr-un sistem de detectare a incendiilor (SDI) și un sistem de siguranță la incendiu (SMSI).Pentru mai multe informații, consultați broșura Focul și locul de muncă.

  Alegerea locației pentru detectoare depinde de:    înălțimea camerei,    locația și configurația tavanului,    direcția curenților de aer,    locația intrărilor de aer și a conductelor de ventilație,    accesibilitate în timpul operațiunilor de întreținere (curățare și testare). Principalele tipuri de detectoare    Detectoare de fum de tip optic: detectarea aerosolilor de ardere    Detectoare de căldură termostatice sau cu viteză de creștere: detectarea unei temperaturi anormal de ridicate sau a creșterii temperaturii    Detectoare de flacără: detecție în domeniul infraroșu sau ultraviolet    Detectoare speciale care combină mai multe tehnologii.Sistem de siguranță la incendiu (SMSI)Acest sistem include toate echipamentele care îndeplinesc funcțiile necesare pentru a face o clădire sau o unitate în siguranță în caz de incendiu: compartimentare, evacuare a persoanelor, gestionarea degajărilor, evacuarea fumului etc.Include o unitate de semnalizare si comanda manuala asociata cu dispozitive de siguranta actionate (usi si clapete antifoc, sisteme de evacuare a fumului etc.).Instalarea echipamentelor de stingereEchipamentele de stingere a incendiilor precum și instalațiile fixe de stingere trebuie alese cu prudență, astfel încât să fie adaptate tipurilor de incendii susceptibile de a izbucni și să fie prezente în număr suficient. Acestea trebuie verificate regulat, astfel încât să fie operaționale în orice moment. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Instrucțiuni de evacuare, răspuns și siguranță”.Evaluarea riscului de incendiu: identificați situațiile riscanteEvaluarea riscului de incendiu presupune identificarea situatiilor in care sunt prezente cele trei elemente ale triunghiului de incendiu (combustibil, oxidant si sursa de aprindere).„Memoria” companiei sau ramurii de activitate (feedback de la incendii, experiența unor situații periculoase) poate ajuta și la identificarea operațiunilor sau a situațiilor de risc.Originile unui incendiu se datorează în primul rând prezenței produselor combustibile. Este o prioritate:    stabilirea listei produselor prezente,    determina starea lor fizică (lichid, gaz, solid, pulbere, aerosoli etc.),    să le cunoască caracteristicile fizico-chimice (de exemplu, punctul de aprindere al unui lichid: cu cât este mai mic, cu atât produsul este ușor inflamabil);    identificați condițiile de utilizare și depozitare a acestora (cantități, temperatură, încăpere sau dulap dedicat „EI” (segment pentru un timp dat), prezența rezervoarelor de reținere etc.).

  Originile incendiului pot fi legat și de procesele implementate (condiții de temperatură și presiune, reacții exoterme, produse de descompunere, condiții de răcire etc.), sau chiar de potențialele defecțiuni ale acestora (închideri ale sistemului de răcire, scurgevicți de prodiviuse, opriri accidentale). în aprovizionarea cu produse etc.).Sursele de aprindere care trebuie să identifice sunt de diferite origini: termice: suprafete fierbinti, aparate de incalzire, flacari deschise, lucru in puncte fierbinti etc.O țigară aprinsă ca o flacără deschisă sunt surse active de aprindere. Din exemplu, capătul unei țigări aprinse atinge 1.000°C în timpul aspirației. Lucrările în puncte fierbinți (sudarea cu pistolul, tăierea cu flacără etc.) sunt surse majore de daune: sunt responsabile pentru aproximativ unul dintre trei incendii;Nelectrice: scântei, supraîncălzire etc.Starea dărăpănată, natura improvizată sau supraîncărcarea anumitor instalații duc la supraîncălzire, care este cauza unui număr bun de incendii (aproximativ unul din trei incendii); electrostatic: descarcări prin scântei...Electricitatea statică poate provoca scântei de energie suficientă pentru a fi o sursă de aprindere; mecanism: scântei, supraîncălzire etc.Supraîncălzirea și scânteile de origine mecanică, rezultate din frecare, impact și abraziune, sau defecțiuni (lagăre, rulmenți etc.) pot provoca temperaturi foarte ridicate și/sau proiecții de incandescent particle;clima: fulgere, soare...O lovitură de trăsnet poate constitui sau sursă de aprindere directă sau la distanță prin inducerea de supratensiuni sau supraîncălzire în echipament; chemistry: reacții exoterme, autoîncălzire, reacții de evadare etc. Reacțiile chimice pot elibera suficientă căldură pentru a fi o sursă de aprindere; bacteriologie: autoincalzireFermentarea bacteriilor poate provoca generarea de căldură și favorizează condițiile inițierea autoîncălzirii.De asemenea, trebuie remarcat faptul că o explozie poate fi sursa de aprindere a unui incendiu la fel cum un incendiu poate fi sursa de aprindere a unei atmosfere explozive.Un tabel de ajutor pentru evaluarea riscului de incendiu, adaptabil oricărei afaceri, este disponibil în anexa la broșura Evaluarea riscului de incendiu în afacere (ED 970)Rezultatele evaluării trebuie transcrise în documentul unic. Dincolo de respectarea strictă a obligației normative, acest document trebuie să permită angajatorului să întocmească un plan de acțiune care să definească măsurile de prevenire și protecție adecvate riscului de incendiu.Planul de acțiune, în special în ceea ce privește riscul de incendiu, se va baza pe criterii specifice companiei (probabilitate de apariție, severitatea de temut, frecvența expunerii personalului, numărul de persoane potențial vizate etc.). Va face posibilă definirea priorităților și ajuta la planificarea acțiunilor de prevenire și protecție împotriva incendiilor. Masuri preventiveLa finalul evaluării, angajatorul implementează o serie de măsuri preventive menite să reducă sau chiar să elimine riscul de incendiu sau consecințele acestuia. O abordare coordonata cu asiguratorul permite implementarea unui plan de monitorizare/plan de continuitate a afacerii. Evitați risculPentru a evita riscul de incendiu, este necesar să se acționeze, cel puțin, pe unul dintre vârfurile triunghiului de foc:  combustibili, oxidanți, surse de aprindere.

  Sursa > Prevenirea.ro

  Spune-ţi opinia

  Etichete: Fisa obiectivului gratuit, fisa obiectivului PSI, Fisa obiectivului pentru depozit, Fisa obiectivului magazin, Fisa obiectivului pentru hala, Fisa obiectivului pentru firma, Fisa obiectivului pentru pompieri, Fisa obiectivului pentru constructie, Fisa obiectivului pentru firme, Fisa obiectivului pentru fabrica, Fisa obiectivului pentru uzina, Fisa obiectivului pentru hotel, Fisa obiectivului pentru pensiune, Fisa obiectivului pentru gradinita si scoala, Fisa obiectivului pentru institutie, avize psi, aviz psi, autorizatie psi, autorizatii psi, autorizatie de incendiu, dosar psi pentru pompirier, salvare, protectia muncii, ssm, psi,