• Wish List (0)
 • compare
 • Avize si autorizatii - Constructii civile si industriale  Citeste mai mult


      Avize si autorizatii pentru constructii civile si industriale.

  ECHIPA PREVENIREA VA OFERA TOATE SERVICIILE SI INFORMATIILE PENTRU AVIZE SI AUTORIZATII DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE.

  Consultanta Gratuita pentru avize si autorizatii pentru constructii civile si industriale.

      Când NU îți trebuie avize si autorizatii pentru constructii civile si industriale?

  Autorizația pentru constructiile civile si industriale este actul care conferă cetățenilor dreptul de a construi, precum și de a consolida sau repara o construcție deja existentă. Acest act este eliberat de primărie pe baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize și acorduri și are o valabilitate de cel mult 12 luni.

  Legea nr. 50/1991 prevede și o serie de cazuri în care nu este necesară o autorizație de construire. După cum se precizează în actul normativ, se pot executa, fără autorizație de construire, lucrările care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

  Se pot executa, fără autorizație, următoarele tipuri de construcții:

  - reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

  - reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

  - reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;

  - zugrăveli și vopsitorii interioare;

  - zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

  - reparații la instalațiile interioare, la bransamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

  - reparații și înlocuiri la pardoseli;

  - reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;

  - lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente pentru avize si autorizatii pentru Avize si autorizatii pentru constructii civile si industriale.

  - lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importantă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;

  - lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.

  În același timp, se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

      Documentele autorizării – Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism și autorizației de construire/desființare

  ARTICOLUL 17.

  Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

  (1) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de construire va cuprinde următoarele documente:

  a) cerere pentru emiterea autorizației de construire – inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.C.;

  b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

  c) certificatul de urbanism (în copie);

  d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege și a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate și ștampilate în original (două exemplare);

  e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);

  f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

  g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;

  h) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);

  i) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

  (2) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de desființare va cuprinde următoarele documente:

  a) cerere pentru emiterea autorizației de desființare – inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.D.;

  b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

  c) certificatul de urbanism (în copie);

  d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate și ștampilate în original (două exemplare);

  e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);

  f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

  g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;

  h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);

  i) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare (în copie);

  j) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

  (3) Pentru depunerea dosarului (documentației) necesar autorizării se vor avea în vedere și următoarele:

  – în situația în care, o dată cu autorizația de construire/desființare se solicită și autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta și proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) – piese scrise și desenate -, precum și avizele specifice (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare);

      Pot fi de interes:

  Normă metodologică:

  Autorități emitente

  Structura instituțională a administrației publice locale

  Atribuții principale ale structurilor de specialitate

  Atribuții specifice ale structurilor de specialitate

  Principiul autorizării executării lucrărilor de construcții

  Lucrări care se autorizează

  Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție

  Autorizarea lucrărilor în regim de urgență

  Lucrări care se exceptează de la autorizare

  Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

  Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

  Avizul primarului

  Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean

  Fișele tehnice

  Acordul unic

  Avize și acorduri ale organismelor centrale

  Întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții PAC și PAD

  Completarea fișelor tehnice

  Obținerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale

  Competențe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

      De ce acte ai nevoie pentru a demola o cladire veche?

  O cladire veche care trebuie demolată îți dă bătăi de cap? Sau ai o rudă ori un prieten care au nevoie de mai multe informații despre acest proces?

  Atunci ai ajuns în locul potrivit.

  Noi suntem aici pentru a-ți oferi informații despre actele necesare pentru demolarea unei case vechi.

  Indiferent de planurile tale, este bine să știi că pentru a demola o casă veche ai nevoie de o autorizație pentru demolare. Dezmembrarea, dezafectarea sau demolarea parțială sau totală a unei construcții sunt posibile doar în cazul obținerii acestei autorizații în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și regulamentelor aferente acestora.

  Servicii complete de cadastru și intabulare, pentru tine. Fără bătăi de cap.

  Trebuie să mai știi că autorizația pentru demolare este emisă de către autoritățile administrației locale în aceleași condiții ca autorizația pentru construire. Obținerea autorizației pentru demolare este posibilă în situația în care deții un act de proprietate asupra imobilului pe care intenționezi să-l dărâmi.

  Actul poate fi de schimb, de donație, de restituire sau de moștenire.

  Poți demola o construcție și în baza unui contract de închiriere. În acest caz construcția trebuie să aibă caracter provizoriu. Mai mult, este nevoie și de acordul expres al proprietarului..

      Documentele sau actele necesare obținerii autorizației pentru demolare:

  -cererea-tip pentru emiterea autorizației pentru demolare;

  -documentul care să ateste plata taxei de emitere a autorizației pentru demolare; plata acestei taxe se realizează la Administrația Financiară Locală;

  -copie xerox după certificatul de urbanism și fișele tehnice necesare obținerii avizelor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism;

  -avizele, acordurile și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism;

  -copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului;

  -declarație pe propria răspundere conform căreia orice litigiu asupra imobilului este inexistent;

  -certificat de atestare fiscală cu privire la valoarea de impozitare a imobilului;

  -proiectul pentru autorizarea lucrărilor de demolare – D.T.A.D. (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare), întocmit în funcție de prevederile legale, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate și ștampilate în original.

  Dintre toate actele menționate, certificatul de urbanism are un regim special și necesită mai mult efort pentru a intra în posesia lui.

  Hai să aflăm mai multe despre certificatul de urbanism și să vedem ce condiții trebuie îndeplinite pentru a-l obține în cazul în care dorești demolarea unei case vechi.

      Ce este certificatul de urbanism și care sunt actele necesare pentru a-l obține?

  Certificatul de urbanism este un act oficial prin care sunt furnizate informații despre regimul juridic, tehnic și economic al unor imobile. Un astfel de certificat este indispensabil în următoarele scopuri:

  -construire;

  -amplasare în spațiul public;

  -licitații;

  -schimbarea destinației unui teren/imobil;

  -demolare.

  Printr-un astfel de certificat ni se aduc la cunoștință restricțiile și condițiile pe care trebuie să le respectăm în funcție de planurile noastre cadastrale.

  Pentru obținerea unui astfel de certificat trebuie te adresezi administrației locale.

      Documentele necesare obținerii certificatului de urbanism:

  -cerere-tip (formularul model F. 1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), completată în funcție de prevederile legale, cuprinzând elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cât și precizarea scopului pentru care actul este solicitat;

  -copie după documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului în cauză;

  -copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului;

  -planuri cadastrale/topografice, vizate de O.C.P.I. (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) al județului unde sunteți domiciliat.

  Certificatul de urbanism se emite în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii..

  E musai să știi că acest certificat nu este echivalentul autorizației pentru construcție/ demolare, însă este indispensabil pentru a putea obține autorizația de care ai nevoie.

  Certificatul de urbanism este valabil între 6 și 24 de luni de la data emiterii.

  O anumită valabilitate are și autorizația pentru demolare, actul-cheie în procesul demolării unei construcții vechi.

      Valabilitatea autorizației pentru demolare:

  După ce ai obținut certificatul de urbanism, următorul pas e obținerea autorizației pentru demolare. Intervalul valabil în care ai dreptul legal să dărâmi construcția în cauză este de 12 luni.

  Așa că mobilizează-te și pune-te pe treabă!

  E important să știi că prelungirea valabilității termenului se poate realiza o singură dată, însă doar dacă depui o cerere cu 15 zile înainte de expirarea autorizației.

  Valabilitatea autorizației mai poate fi prelungită pentru o perioadă de maxim 12 luni.

  Dacă tot acest proces ți se pare costisitor, trebuie să știi că împreună cu noi, totul va decurge conform planurilor tale.

  Pentru mai multe informatii va rugam – Telefon 0724306714.PREVENIREA.RO


  www.prevenirea.ro

  Cere oferta!


  Descarca

  Descarca