• Wish List (0)
 • compare
 • Plan de evacuare la incendiu

  Citeste mai mult      Plan de evacuare in caz de incendiu

  Prevenirea va ofera un plan de evacuare în caz de incendiu autorizat cu schema de evacuare gata facuta, conform art 19. din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

  Planul de evacuare cu schita în caz de incendiu ESTE OBLIGATORIU conform legislației în vigoare pentru toate clădirile civile și industriale, și cuprinde elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot află simultan în aceeași locație.

  Planurile de evacuare impreuna cu schita PSI se întocmesc pe baza schiței nivelului sau a încăperii.

  Planurile cu schitele de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, iar în încăperi pe partea interioară a ușilor, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele.

  Se vor stabili traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se că evacuarea persoanelor să se facă pe alte cai decât cele destinate evacuării materialelor și să nu îngreuneze intervenția pompierilor la stingere.Traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare se marchează cu culoare verde.

  Pe planurile de evacuare se va indica locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane; și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

  Planurile de evacuare a persoanelor și materialelor diferă în funcție de tipul și destinația construcției, dar și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta.

     Tipuri de planuri de evacuare:

  -Plan de evacuare pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv

  -Plan de evacuare pe încapere, daca in incaperea respectiva se afla cel putin 50 de persoane

  -Plan de evacuare pentru fiecare încăpere destinata cazării, indiferent de numărul de locuri..

  -Plan de evacuare pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv.

  -Plan de evacuare pe încăpere, dacă în încăperea respectivă se află cel puțin 50 de persoane.

  -Planul de intervenție:

  Proprietarul, conducătorul instituției sau operatorului economic, ori administratorul, asigură întocmirea planurilor de intervenție pentru construcțiile în care sunt înglobate spatii pentru birouri și comunica parților interesate măsurile și obligațiile ce le revin.

  Pentru construcțiile care au 2 sau mai multi proprietari sau în care se găsesc mai multe instituții sau mai mulți operatori economici, cel care deține partea dominanta este integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.

  Un exemplar al planului de intervenție avizat rămâne la dispoziția inspectoratului pentru situații de urgentă, pentru efectuarea recunoașterilor și a studiilor tactice și pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercițiilor, aplicațiilor tactice de intervenție, precum și în situațiile de urgentă.

      Planul de depozitare și evacuare a materialelor periculoase:

  -se întocmește pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, pe baza schiței încăperii respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase.

  -acest plan trebuie să cuprindă clasele materialelor periculoase, cantitățile lor și codurile de identificare sau de pericol, precum și produsele de stingere recomandate.

  -planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum și la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forțelor de intervenție.,

      Plan de evacuare împotriva incendiilor: cum se face?
  Planul de evacuare este, ca si alarma de incendiu, una dintre primele verigi din lantul de securitate si salvare la incendiu in cadrul unei institutii publice de primire (ERP) sau locuinte colective, in caz de incendiu. Este destinat personalului și vizitatorilor unei unități în caz de accident. Stabilirea unui astfel de plan de evacuare a amplasamentului cât mai curând posibil trebuie să respecte reguli specifice. Siguranța la incendiu și echipamentele de incendiu reprezintă o adevărată provocare, în 2022, pompierii Romani au efectuat peste 100.000 de intervenții în urma incendiilor. Un plan bun poate salva vieți.

     Ce este un plan de evacuare?
  Planul de urgență și evacuare reprezintă planul unei clădiri pe o plansa pe înțelesul tuturor. Se conturează locurile și indică ieșirile permițând evacuarea personalului și a locuitorilor în caz de incendiu. Acest plan trebuie indicat la fiecare locatie strategica din unitate pentru a facilita cat mai mult evacuarea. Întregul sistem de stingere a incendiilor trebuie să fie vizibil pe planul de evacuare, iar planul trebuie să definească un loc de întâlnire. Afișajul este esențial pentru a indica traseul de urmat si de a accesa punctul de adunare.
  Planul de urgență și evacuare este garanția unei reacții globale rapide și optime pentru a face față declanșării unui incendiu în cadrul unei instituții care poate reuni un anumit număr de persoane. Alertele sonore de la detectoare de fum și alarme de incendiu declanșează implementarea planului de evacuare. Acesta din urmă este complementar unui Sistem de Securitate la Incendiu (SSI) în ERP, care variază în funcție de capacitatea de recepție a unității. SSI determină tipul de alarmă de incendiu (alarme sonore și vizuale, semnalizatoare manuale etc.) precum și iluminatul de securitate.
  Un plan de evacuare este completat de un plan de intervenție, sub formă de afișaj, care permite serviciilor de urgență și pompierilor să țină cont pe deplin de constrângerile locului în timpul unui incendiu. Acest plan de intervenție este amplasat la fiecare intrare. De asemenea, este important să indicați echipamentul de stingere a incendiilor cu ajutorul semnelor stingătoarelor în roșu distinct și care vă permit să găsiți stingătoarele și să cunoașteți tipul de incendiu pentru care sunt potrivite la prima vedere.

      Ce ar trebui să conțină un plan de evacuare?
  Un plan de evacuare trebuie să conțină toate instrucțiunile de evacuare și de stingere a incendiilor disponibile. Pictogramele clar lizibile fac planurile cât mai ușor de înțeles posibil. Aceste pictograme respectă standardul instituit de profesioniștii în domeniul securității la incendiu și care își propune să consolideze rolul planului de intervenție și evacuare facilitând în același timp înțelegerea. 

  Daca planul de evacuare nu se poate realiza direct in cadrul companiei, este indicat sa apelati la o firma specializata pentru a stabili un plan de evacuare in cadrul unui sistem de securitate la incendiu precum si a-l pune pe o tabla. Apelarea unei companii de experți, minimizează riscul de întoarcere în planul de evacuare din cauza coordonării proaste a resurselor și execuției proaste a planului.

  Cere oferta!