• Wish List (0)
 • compare
 • Avize si autorizatii - PSI
  Avize si autorizatii PSI


  Echipa PREVENIREA va ofera consultanta gratuita pentru prevenirea si stingerea incendiilor.,


  Suntem o echipa de pompieri civili profesionisti care se ghideaza dupa principiile profesionalismului, acordand maxim de atentie partenerilor nostri. Lucrul in echipa adauga valoare atat prin discutii si dezvoltarea in comun de idei, cat si prin rezolvarea de probleme si pregatirea deciziilor.

  Stim ca oamenii au valoare, de aceea parteneriatele noastre se bazeaza pe crestere reciproca, pe gasirea si implementarea de solutii eficiente si creative, furnizand solutii complete si personalizate nevoilor specifice partenerilor nostri.

  Organizarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor la operatorii economici, institutii si localitati permite gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale in scopul reducerii riscurilor de incendiu, asigurarea conditiilor pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor.


  Organizarea este un atribut al conducerii operatorului economic / institutiei, care trebuie sa depuna un efort constant in asigurarea sigurantei persoanelor avute in subordine, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii acestora.


  Pentru ca organizarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor sa fie cat mai eficienta, conducerea operatorului economic / institutiei trebuie sa cunoasca importanta si rolul acestei activitati in ansamblul masurilor luate pentru managementul situatiilor de urgenta si sa cunoasca riscurile care se manifesta la nivelul operatorului economic / institutiei.


  Asiguram pentru clientii nostri:

  Dosarul complet pentru aviz si autorizatie PSI,

  Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor;

  Intocmirea planului de evacuare si informare PSI,

  Intocmirea actelor de autoritate ale administratorului sau conducatorului institutiei; ( Restaurante,Cluburi , Hale , Depozite,Magazine, firme )

  Intocmirea documentelor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;( Restaurante,Cluburi , Hale , Depozite,Magazine, firme )

  Intocmirea planurilor de interventie in caz de incendiu si avizarea acestora de catre ISU .

  Intocmirea tematicilor anuale pentru instruire salariatilor pe categorii de personal;

  Efectuarea instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta conform legislatiei in vigoare;

  Analiza capacitatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

  Acordarea asistentei tehnice de specialitate;

  Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului si a autorizatiei de securitate la incendiu si protectie civila;

  Identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu;

  Constituirea serviciilor private / voluntare / proprii de pompieri;

  Cursuri in meseria de servant pompier;

  Instruirea serviciilor de pompieri - cu formatori in domeniu;

  Consultanta de specialitate si intocmirea documentatei specifice pentru autorizarea societatilor comerciale / persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (detectie si limitare la incendiu);

  Servicii de auditare privind securitatea la incendiu in cadrul obiectivului;


  Prevenirea si Stingerea Incendiilor:

  Activitatea de instruire a salariatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor - PSI - este o componenta principala a educatiei acestora pe linia cunoasterii si respectarii legislatiei in vigoare si de popularizare continua a acesteia.


  Prin activitatea de instruire si de informare in domeniul situatiilor de urgenta - SU se intelege actiunea permanenta desfasurata de factorii cu atributiuni in Prevenirea si Stingerea Incendiilor - Protectie Civila si este componenta a pregatirii profesionale avand ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici.


  Oferim experienta specialistilor nostri in sprijinul construirii si satisfacerii intregii nevoi de securitate la incendiu a afacerii dumneavoastra, rezolvand atat aspectul asigurarii in interes propriu cat si o fidelizare a clientilor dumneavoastra. Toate solutiile tehnice oferite asigura calitatea activitatii pe care o desfasurati si sunt in conformitate cu legislatia privind PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor, a normelor si normativelor specifice in vigoare.

  Înainte de a începe lucrul într-o companie, este mai bine să puneți întrebările potrivite în ceea ce privește siguranța. Tocmai aceasta este funcția permisului de incendiu.
  Scopul autorizației de incendiu

  Scopul acestui document este de a lua toate măsurile preventive împotriva riscului de incendiu sau explozie în timpul „lucrărilor în puncte fierbinți” și de a defini mijloacele necesare în cazul apariției unui incendiu..

  Cauza principală a incendiilor în companii este de origine electrică – scurtcircuit, supracurent, defecțiune a unei instalații... Toate companiile sunt așadar a priori preocupate de riscul de incendiu.

  Reglementările în vigoare se aplică și în toate sectoarele. Codul Muncii indică faptul că toți angajații trebuie să fie capabili să tragă un semnal de alarmă și să pună în aplicare măsuri de prim ajutor. El mai indică că trebuie să facă exerciții de antrenament cel puțin o dată la șase luni.
  Obligatiile angajatorului

  Instruirea în domeniul siguranței la incendiu este, prin urmare, o parte integrantă a obligațiilor angajatorului. Nerespectarea acestui lucru poate duce la răspundere, inclusiv penală.

  APSAD (Adunarea Plenară a Societăților de Asigurări de Daune) confirmă această obligație adăugând reguli proprii: cel puțin unul din zece angajați trebuie să fie instruiți în domeniul riscului de incendiu, iar primul ajutor trebuie să primească pregătire teoretică și practică în prevenirea și combaterea incendiilor.

  Anumite sectoare, cum ar fi cele chimice, nucleare sau construcții, sunt supuse unor obligații consolidate. Echipele de salvare sunt instruite mai intens pentru a putea interveni în zonele sensibile, în special în tractul respirator.Și, dincolo de reglementări, autorizația de incendiu este recomandată cu tărie de către companiile de asigurări, indiferent de sectorul de activitate, pentru a limita riscurile de incendiu și deci consecințele umane și pierderile de producție.

  Cine întocmește și validează autorizația de incendiu?

  Avizul de incendiu trebuie întocmit de „o persoană competentă și instruită, cunoscând riscurile specifice lucrului în puncte fierbinți, pericolele specifice companiei, precum și acțiunile preventive și de protecție pentru evitarea acestora”.

  Acesta este de obicei ofițerul de securitate (intern sau prin intermediul unei companii de securitate privată) sau angajatorul.

  Documentul trebuie apoi semnat de trei părți interesate:

      firma responsabilă cu realizarea lucrării, care definește modul de operare al acesteia, echipamentul utilizat și durata lucrării
      ofițerul de siguranță, care asigură respectarea regulilor de prevenire a incendiilor
      angajatorul, care este principalul, adică cel care autorizează începerea lucrului

  Este esențial ca fiecare actor să măsoare responsabilitatea semnăturii sale.

  Perioada de valabilitate

  Durata lucrarii indicata pe document este un element esential deoarece autorizatia de incendiu este limitata in timp. Orice modificare privind această durată, modul de funcționare, mediul înconjurător sau participanții atrage după sine întocmirea unui nou permis de incendiu.
  Autorizatia de incendiu in 3 pasi
  Pasul 1: Înainte de a începe lucrul,

  Trebuie să începeți cu o analiză de risc, care presupune o vizită comună la locul intervenției. Părțile interesate definesc apoi data și intervalul orar al lucrării, precum și condițiile – echipamente utilizate, instalarea mijloacelor de stingere și alarmare etc.

  Aceștia decid și procedurile de siguranță care trebuie efectuate: marcarea zonei de intervenție, degazarea, izolarea conductelor etc. În final, aceștia decid asupra mijloacelor de prevenire care trebuie adoptate: protecția împrejurimilor cu prelate ignifuge, ventilație mecanică forțată, controlul atmosferei etc.

  Pasul 2: în timpul lucrărilor

  În timpul lucrărilor, responsabilul cu securitatea sau un supraveghetor verifică în teren să fie respectate toate elementele indicate în autorizația de incendiu, dacă locul intervenției este curățat corespunzător și dacă stingătorul din apropiere este conform și la zi. controalele lor.
  Pasul 3: După lucru

  Odată terminată lucrarea, ofițerul de siguranță sau un supraveghetor verifică, printre altele, absența suprafețelor fierbinți timp de cel puțin două ore pentru a se asigura că nu mai există riscul declanșării unui incendiu.

  Munca în puncte fierbinți reprezintă 30% din originile unui incendiu în companie. Prin urmare, este esențial să le controlăm. Pentru a oferi asistență în gestionarea acestui tip de intervenție, acest document reunește măsurile preventive care trebuie puse în aplicare precum și un exemplu de autorizație de incendiu.

  Managementul si monitorizarea instalatiilor si echipamentelor de securitate la incendiu
      Conștientizarea siguranței ocupanților, personalului șantierului și vizitatorilor
      Furnizarea de echipe de intervenție 24/7 (incendiu și salvare personală)
      Amenajarea unei stații mobile de prim ajutor (pe șantiere, demonstrații, evenimente etc.)
      Instruire si instruire in aplicarea instructiunilor de evacuare
      Gestionarea jurnalului de securitate
      Verificarea respectării instrucțiunilor de incendiu
      Supravegherea lucrărilor și eliberarea autorizațiilor de incendiu,


  Cere oferta!

  Descarca

  Descarca