• Wish List (0)
 • compare
 • Avize si autorizatii - DSV  Citeste mai mult

      Avize si autorizatii DSV – Consultanță gratuită

  Conform legislaiei in vigoare, persoanele juridice (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, PFA, I.I) care doresc sa desfasoare activitati de alimentatie publica sunt obligate sa obtina o autorizatie sanitar veterinara de la directia sanitar veterinara pe raza careia doresc sa-si desfasoare activitatea. Astfel societatile comerciale care doresc sa desfasoare activitati de alimentatie publica pe raza orasului Bucuresti, vor trebui sa obtina o autorizatie sanitara de la DSV Bucuresti – (ANSVSA). Persoanele juridice care doresc sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Ilfov, vor trebui sa obtina o autorizatie dsv emisa de DSV Ilfov si in toata tara.

  Obtinerea autorizatiei sanitar veterinara emisa de Directia Sanitar Veterinara Si Pentru Siguranta Alimentelor, reprezinta cel mai important pas in obtinerea autorizatiei de functionare finale emisa de Primarie. In functie de specificul fiecarei activitati, dosarul care trebuie depus la ANSVSA in vederea obtinerii unui aviz sanitar trebuie sa contina o serie de documente si contracte incheiate cu firme autorizate conform cerintelor legale in vigoare.

  Astfel actele necesare pentru deschiderea unui magazin alimentar vor fi diferite intr-o oarecare masura de actele necesare pentru deschiderea unui restaurant. Toate actele si contractele necesare pentru obtinerea avizului DSV le gasiti in sectiunea “Cu ce va putem ajuta?"

  Asa cum am mentionat mai sus organele abilitate de autorizare si control ale statului trateaza diferit fiecare domeniu de activitate ce tine de alimentatia publica. De exemplu, procedura de obtinere autorizatie pentru bar presupune mai putine documente si acte decat procedura de obtinere autorizatie pentru restaurante sau autorizatii fast food. In acest caz chiar daca procedura de intrare in legalitatea presupune mai putine documente, pasii pentru obtinerea avizului sanitar veterinar raman aceeasi.

  Un alt aspect foarte important in ceea ce priveste procesul de obtinere a autorizatiei sanitar veterinara pentru o unitate de alimentatie publica este respectarea fluxului tehnologic. Fie ca doriti sa va desfasurati activitatea intr-o cladire, punct de lucru fix, sau intr-o rulota tip fast food mobil, unitatea trebuie segmentata si dotata conform cerintelor impuse de legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare. Din acest motiv recomandam clientilor sa ne contacteze inainte sa inchirieze un spatiu sau sa inceapa orice demers in vederea autorizarii unui spatiu.

  Desi directia de sanatate publica joaca un rol secundar in autorizarea unitatilor de alimentatie publica, este principalul organ de control in ceea ce priveste igiena in unitatile de alimentatie publica. Pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, operatorii economici trebuie sa depuna o serie de documente. Dosarul care trebuie depus la sanepid trebuie sa contina un plan de incadrare in zona, un memoriu tehnic, cerere tip si dovada achitarii taxei de autorizare.

  Planul de incadrare in zona este necesar pentru identificarea potentialelor surse de contaminare si imbolnavire a populatiei. In cazul in care exista o astfel de sursa in vecinatatea locatiei supusa spre autorizare, este necesara intocmirea unui memoriu tehnic justificativ de catre beneficar in care trebuie identificate potentialele riscuri si masurile de combatere a acestor riscuri. Acest memoriu tehnic justificativ este o conditie care trebuie indeplinita pentru ca solicitantul sa-si poata lua autorizatia sanitara de functionare.

  Memoriul tehnic trebuie sa contina date tehnice despre interiorul si exteriorul cladirii in care beneficiarul doreste sa-si desfasoare activitatea cat si date despre dotarile specifice ale acesteia. Astfel memoriu trebuie sa contina date despre arhitectura constructiei, utilitati, flux tehnologic etc. In cazul in care Directia de Sanatate Publica de care apartineti a solicitat intocmirea unui dosar in vederea autorizarii, cara sa contina documentele si procedurile enumerate mai sus, ne puteti contacta pentru intocmirea acestuia conform normelor in vigoare. Apeland la servicii noastre veti economisi bani, timp si nervi!!!

  Obtinerea autorizatiilor sanitare emise de Directia Sanitar-Vetrinara si Directia de Sanatate Publica (unde este cazul) reprezinta pasii premergatori obtinerii autorizatiei de functionare emisa de Primarie. Acest acord de functionare se elibereaza dupa depunerea dosarului care trebuie sa contina o serie de documente conform cerintelor legale si dovada achitarii taxei anuale. Dupa depunerea dosarului si achitarea taxei, Primaria va emite acest aviz de functioare in maxim de 30 zile. Pentru comenzi sau informatii nu ezitati sa ne contactati.

      Ce este autorizaţia sanitar-veterinară?

  Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitar – veterinare, se arată în Procedura din 13 iunie 2002, aprobată prin Hotărârea 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor.

  Autorizaţia se emite de către Autoritatea Sanitară Veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitar – veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul Camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

      Cum poţi obţine autorizaţia?

  Pentru a obţine acest document, trebuie să depui la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionezi datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care soliciţi autorizaţia sanitar – veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

  Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar – veterinar este obligatorie pentru obiectivele – sedii sociale/secundare – şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar.

  Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile arătate mai sus, în vederea obţinerii autorizaţiei, în calitate de solicitant, vei depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşti condiţiile de funcţionare prevăzute de lege.

      Există mai multe situaţii în ceea ce priveşte autorizarea funcţionării din punct de vedere sanitar-veterinar:

  a) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1, autoritatea sanitară veterinară va efectua evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;

  b) pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii “Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată”. În acest caz nu se percep taxe şi tarife.

  c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 3.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitar – veterinare.

  În această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, dată în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii “Nu este necesară în această etapă”, conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator.

  d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în această etapă.

      Acte necesare obţinerii autorizaţiei

  Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

  a) o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 pct. I din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar, pentru obiectivele şi activităţile care NU se încadrează în anexa nr. 3.1;

  b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1:

  -cerere tip – dactilografiată;

  -un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;

  -o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;

  -o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;

  -contractul încheiat cu direcţiile sanitar – veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar – veterinar de stat, desfăşurate de personalul sanitar – veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare;

  -statutul de societate – copie (dacă este cazul);

  -contractul de închiriere – copie sau actul de proprietate (dacă este cazul).

  c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.

  Actele prezentate în copie trebuie să fie perfect lizibile.

  Toate actele vor fi depuse într-un dosar cu şină, în ordinea de mai sus.

  Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare, actele prezentate mai sus se depun la Direcţia sanitar – veterinară a municipiului Bucureşti sau a judeţului în care se află unitatea de producţie.

      Verificarea condiţiilor sanitar-veterinare

  Autoritatea sanitară veterinară, prin personalul său de specialitate, verifică condiţiile sanitar – veterinare de funcţionare a obiectivelor şi pentru activităţile solicitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar – veterinare în vigoare, cu referire la:

  * amplasarea obiectivului, vecinătăţi, noxe;

  * caracteristicile constructive: materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare;

  * condiţiile de microclimat: ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate şi altele asemenea;

  * fluxul tehnologic: dotarea tehnică cu utilaje, circulaţia materiilor prime, a produselor finite şi a personalului, spaţii de producţie, spaţii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spaţii pentru Venena şi Separanda pentru unităţile de profil;

  * capacităţile de producţie, depozitare şi desfacere a produselor, asigurarea lanţului frigorific;

  * dotarea cu aparatură de măsură şi control şi sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.;

  * funcţionarea vestiarelor filtru şi a grupurilor sanitare;

  * spaţii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate şi confiscate, spaţii pentru substanţe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;

  * sisteme de evacuare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi altor materiale nefolosibile;

  * contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deşeurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;

  * dotarea cu echipamente, substanţe şi materiale pentru operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitate, spaţii pentru păstrarea substanţelor necesare;

  * starea tehnică şi igienică a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animală, produse de uz veterinar, asigurarea lanţului frigorific, amenajarea spaţiilor pentru spălare şi dezinfecţie;

  * organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;

  * implementarea în unitate a procedurilor operaţionale standard de sanitaţie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol şi a regulilor de bună practică (GMP);

  * igiena personalului, echipamente de protecţie, utilităţi pentru igiena personală;

  * încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;

  * supravegherea sanitară veterinară a unităţii conform prevederilor legale.  Cere oferta!

  Descarca

  Descarca